Chủ đề : - Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Kỷ niệm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên