BCH Công đoàn cơ sở trường MN Đồng Quang xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 02 : Chủ đề: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02