Trường mầm non Đồng Quang

Thống kê
Hôm nay : 24
Tháng 12 : 89
Năm 2022 : 24.114
Chi bộ  Trường Mầm Non Đồng Quang được thành lập ngày 01/11/2016.

Chi bộ Trường Mầm Non Đồng Quang được thành lập ngày 01/11/2016.

Căn cứ vào Đảng cộng sản Việt Nam Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Căn cứ quyết định thành lập trường Mầm Non Đồng Quang của UBND- TP Thái Nguyên. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị Đảng ủy phường Đồng Quang ra quyết định số 51 - QĐ/ĐU về việc thành lập chi bộ trường Mầm Non Đồng Quang vào ...